Arduino İşlevi Serial.read () ve Serial.readString ()

Arduino'nun seri monitörü çok kullanışlı bir özelliktir.Seri monitör, veri almak, veri göndermek, veri yazdırmak vb.İçin kullanılır.Seri monitör, seri iletişim yoluyla Arduino'ya bağlanır. Bu seri iletişim Arduino'nun RX (pin 0) ve TX (pin 1) terminali kullanılarak gerçekleşir. Bu seri monitörden her türlü veri gönderilebilir. Arduino'da gelen verileri okumak için "Serial.reads ()" Ve "Serial. ReadString ()" çok kullanışlı iki işlevdir. Bu, Arduino seri portuna gelen verileri okur. Ancak iki işlev arasında küçük bir fark vardır. "Serial. Reads ()" işlevi, verileri bytes.it içinde okur. "İnt a = Serial.read ();" komutunu yazarsanız, "a "bayt cinsinden." Serial.readString () "dizedeki seri verileri okur." String a = Serial.readString (); " komut "a" mağaza dize. resimde iki fotoğraf vardır biri ardino IDE seri monitör, diğeri proteus sanal terminal.

Adım 1: Serial.read ()

Seri Fonksiyon

read () tuşunu kullanarak gelen seri verileri okur. oku ().

Bunun parametresi yok.

İadeler

Gelen seri verilerin ilk baytı (veya veri yoksa -1) - int

Sözdizimi
Serial.read ()

Daha fazla bilgi için

Bağlantı: //www.arduino.cc/en/Serial/Read

Adım 2: Serial.read () örneği

Kod:

int incomingByte = 0;

void setup () {

Serial.begin (9600); // seri bağlantı noktasını açar, veri hızını 9600 bps'ye ayarlar

}

void loop () {

eğer (Seri.available ()> 0) {

incomingByte = Seri.read (); // gelen baytı oku:

Serial.print ("Aldım:");

Serial.println (incomingByte);

}

}

Bu "Serial.reads ()" fonksiyonunun örnek kodudur. Seri monitörden veri gönderiyorum ve bu veri Serial.read () fonksiyonunu okuyor. Dediğim gibi Serial.reads () işlevini kullanarak veri almak bayt cinsindendir. Böylece bir tamsayı değişkeni bildirilir. Serial.read () işlevinde Serial.println () işlevinde neler olduğunu anlamak için. Ancak Serial.writes () işlevini kullanırsak, seri monitörde hangi karakterin basıldığını görebiliriz.

Youtube

Adım 3: Serial.readString ()

Seri Fonksiyon

readString (), seri verilerdeki karakterleri bir dizeye okur.

Bunun parametresi yok.

İadeler
Diziden okunan dize.

Sözdizimi
Serial.readString ()

Daha fazla bilgi için

Bağlantı: //www.arduino.cc/en/Serial/ReadString

Adım 4: Serial.readString () Örneği

Kod:

Dize a;

void setup () {

Serial.begin (9600); // seri bağlantı noktasını açar, veri hızını 9600 bps'ye ayarlar

}

void loop () {

while (Serial.available ()) {

a = Serial.readString (); // gelen verileri dize olarak oku

Serial.println (a) '

}

}

"Serial. ReadString ()" işlevi seri verileri dize olarak okur. Bu nedenle, bazı veriler seri olarak verildiğinde, Serial.readString () işlevi dize olarak okunur. Resimde seri monitör olarak sanal bir terminal kullanılıyor. Bir süre sonra "Benim adım Mamun" yazıp "Adım Mamun" yazdım. Buradan "Serial.readString ()" fonksiyonunun nasıl çalıştığı açıkça anlaşılabilir.

Youtube

İlgi̇li̇ Makaleler