Sayıları İkili Dönüştürme

Giriş

Bu talimat, sayıları ondalık veya sayı 10'dan ikili veya sayı 2'ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterecektir. İkili, bilgisayarlarda depolanan verileri ifade etmek için kullanılan sayısal sistemdir. Tüm veriler bir bilgisayarda 0 veya 1 olarak saklanır. Bu talimat yalnızca pozitif tamsayı değerlerini kapsayacaktır.

Yukarıda gösterilen tablo, küçük sayıları ondalıktan ikiliye dönüştürmek için bir kısayoldur.

Tanımlar ve Terimler

Radix - sayıları temsil etmek için kullanılan basamak başına benzersiz değerlerin sayısı; baz da denir

Ondalık - her basamak için 0-9 arasında bir değer

İkili - her basamak için 0-1 değerleri ile ifade edilen sayılar

Not: Sayıları bir değil sıfırdan başlayarak sayın.

Adım 1: Radix'i Anlama

Yukarıdaki şekil 318 ondalık sayısını gösterir. Her basamak, bir üsse yükseltilmiş bir taban ile çarpılan 0-9 arası bir değerle ifade edilebilir. Ondalık için taban değer 10'dur. Üs değerinin değeri, basamağın yerine bağlıdır. En küçük anlamlı (en sağdaki) rakam olan 8, 10 ile sıfırıncı güce çarpılır. Bir sonraki rakam olan 1, ilk güce 10 ile çarpılır. Bu örüntü devam eder, eklenen her basamak üslerine +1 alır. Daha sonra 318 değeri, yukarıda dördüncü sırada gösterilen ürünlerin toplamı alınarak hesaplanır.

Bu yöntem ikili sayılara da uygulanabilir.

Adım 2: İkiliden Ondalığa Dönüştürme

Yukarıdaki ilk şekil 1010 ikili sayısını gösterir. Ondalık gibi, her basamağı bir üsse yükseltilmiş bir tabanla çarpabilir ve daha sonra değeri ondalık olarak almak için bu ürünleri toplayabilirsiniz. Bununla birlikte, binary tabanı 10 yerine 2'dir. Yukarıdaki dördüncü sırada gösterilen dört ürünün toplamı:

8 + 0 + 2 + 0 = 10

Bu nedenle, ikili sayı 1010, ondalık sayı 10'a eşittir.

Yukarıdaki ikinci şekil daha karmaşık olan başka bir örneği göstermektedir.

Adım 3: Ondalıktan İkiliğe Dönüştürme

Yukarıdaki tabloda, ikili sayıya bölünmüş ondalık sayı 122 gösterilmektedir. Ondalıktan ikiliye dönüştürme işlemi aşağıda açıklanmaktadır.

Sol sütun ikiye bölünecek ondalık sayı içerir. Orta sütun, sol sütunun tamsayı sonucunu ikiye bölünerek eksi kalanları içerir. Sol sütundaki sayı tekse, sağ sütuna 1 sayı kalacaktır. Daha sonra orta sütundaki sayı, bir sonraki satırın ilk sütununa yerleştirilir. Bu işlem, orta sütunda sıfır değerini alana kadar tekrarlanır. İkili sayı daha sonra aşağıdan yukarıya, soldan sağa doğru yazılmış sağ sütundur.

İlgi̇li̇ Makaleler